Presentasjon av styret i Bodø Friluftsforum

articleimage

Terje Cruickshank på Fløya (Svolvær)

Styret velges av årsmøtet, valgperioden er annethvert år. Styret har inntil fem faste medlemmer og to varamedlemer.

Leder
Terje Cruickshank
Mobil 48291500

Nestleder
Bengt Strande (Bodø Sportsdykkerklubb)
Mobil 92231662

Stryemedlemer:
Ann Elisabeth Szell (BOT)
Mobil 99258087

Karin Ljunggren (1.Bodø Speidergruppe)
Mobil: ‭90965333‬

Tom A Hanssen (Bodø Jeger og Fisk)
Mobil:

Varamedlem
Per Rekkedal (B&OI turorientering)
Mobil 48138246

Terje Hansen (Tverlandsmarka Venner)
Mobil: 90862320