Presentasjon av styret i Bodø Friluftsforum

articleimage

Terje Cruickshank på Fløya (Svolvær)

Styret velges av årsmøtet, valgperioden er annethvert år. Styret har inntil fem faste medlemmer og to varamedlemer.

Leder
Terje Cruickshank (Naturvernforbundet i Salten)
Mobil 48291500

Nestleder
Ann Elisabeth Szell (BOT)
Mobil 99258087

Stryemedlemer:
Bengt Strande (Bodø Sportsdykkerklubb)
Mobil 92231662

Karin Ljunggren (1.Bodø Speidergruppe)
Mobil: ‭90965333‬

Ester-Lousie Kristiansen (4H/ Kystlaget Salta)
Mobil 99699004

Varamedlem
Per Rekkedal (B&OI turorientering)
Mobil 48138246

Terje Hansen (Tverlandsmarka Venner)
Mobil: 90862320