Velkommen til Bodø Friluftsforum

Bodø Friluftsforum er et felles organ for alle organisasjoner i kommunen som har friluftsliv som hovedinteresse, eller som en vesentlig aktivitetsarena i sitt program.

Bodø kommune ved råggiver Matti Jantti og noen sentrale friluftsorganisasjoner i Bodø tok i mai 2009 initiativ til å få etablert et forum for å drøfte friluftslivsaker. Det ble etablert et interimstyre ledet av Carl A. Boe BOT, og sammen med Narve Gudvangen og Tor Olsen fra BJFF,  samt Mathias Kristiansen fra B&OI la de grunnlaget for at Bodø Friluftsforum på årsmøte 24. mars i 2010 ble formelt stiftet.

Bodø Friluftsforum logo

  • Vipps

    Betalingstjenester

    Skal din organisasjon arrangere noe og trenger betalingstjenester så kan Bodø Friluftsforum bistå. Vi har både Vipps og iZettle (kredittkort) betalingstjenester som vi kan låne ut til din organisasjon.