Kontaktdata

Bodø Friluftsforum har ingen ansatte, bare frivillige i vanlige jobber. Vi foretrekker derfor henvendelser på epost eller sms, så tar vi kontakt :-D

post@bodofriluftsforum.no

mobil leder 48291500