Du er her:

Høring og offentlig ettersyn av planforslag

BFF ivaretar medlemsorganisasjonsens interesser ovenfor planmyndighetene. Høringsuttalelser BFF har gitt finner man her.

Kommunale planer som er ute på hører finner man på http://bodo.kommune.no/hoering-og-offentlig-ettersyn-av-planer