Du er her:

Bjørnøy fyr

Bodø kommune har fått Bjørnøy fyr av kystverket.

Stiftelsesmøte onsdag den 21.08.2013.

Det ble nedsatt et interim styre som i første omgang skal tilrettelegge for et større medlemsmøte.

Saken:

Bodø kommune har fått Bjørnøy fyr av kystverket.
Bodø Friluftsforum (BFF) har fått i oppdrag å danne en venneforening som skal drifte fyret.
Fyret skal settes i stand og åpnes for allmennheten.
Det skal være mulig å leie seg inn og bruke fyret etter noe av samme måte som turistforeningen drifter sine hytter.

Fyret har mange rom og grupper som f.eks skoleklasser kan overnatte der ute.
Det er allerede bygd ei ny flytebrygge som gjør det mulig å gå i land med både små og store båter.

 

Finn oss på facebook