Velkommen til Bodø Friluftsforum

Bodø Friluftsforum er et forum som samler alle organisasjoner som arbeider med friluftsliv.

Alt som har med friluftsliv i Bodø kommune er av Bodø Friluftsforums interesse. Det er faste møter mellom BFF og Bodø kommune to ganger pr. år.  
 
Følgende lag og foreninger er medlemmer:
Bodø Jeger- og Fiskerforening- Bodø og Omegns Turistforening-Nordre Nordland KFUM/KFUK-speidere- Salten krets av Norges Speiderforbund - 4H-lagene i Bodø-Kystlaget Salta-Norges Folkesportforbund v/IK Grand-Bodø Klatreklubb-Bodø Kajakklubb-B&OI Orientering-Bodø Cykleklubb-Salten Havfiskeklubb-Bodø Seilforening-Naturvernforbundet Salten-Salten Naturlag-Bodø hundepark - NOF lokallag Salten - Bodø Agilityklubb

Bodø friluftsforum logo

 • Bodø Friluftsforum

  Nytt styre i Bodø Friluftsforum 2021

  På årsmøtet onsdag 10.mars 2021 ble nytt styre til Bodø Friluftsforum bestemt og forumet utvidet med to nye medlemsorganisasjoner. Leder Terje Cruickshank (Bodø Cykleklubb) og nestleder Bengt Strande (Bodø sportsdykkerklubb) ble gjenvalgt Med seg på lag har de amme gode gjeng som tidligere med Ann-Elisabeht Szell (BOT), Karin Ljunggren (Bodø speidergruppe), Tom A. Hanssen (Bodø Jeger og Fisk), Per Rekkedal (B&OI turorientering) og Terje Hansen (Tverlandsmarkas venner)

 • Tilskuddsordninger Bodø Kommune

  Søknadsfristen for alle tilskudd for 2019 er 15. desember 2018. Tilskuddsordninger for fysisk aktivitet og private anlegg

 • rådmann og økonomidirektør framlegger sitt budsjettvedtak

  Innspill ifm budsjettprosesssen 2019-2022

  Bodø Friluftsforum har innspill til den budsjettprosess som nå foregår etter rådmannens forslag er fremmet, og som vi anmoder våre politikker til å finne alternativer løsninger for i sine alternativer.

 • maritimt friluftsliv

  Idémyldringsmøte om maritimt friluftsliv.

  Oppsumering fra møte tirsdag 30.oktober 2018 kl 1800-2000 Sted: Babel Barista, Torvgata.

 • Vipps

  Betalingstjenester

  Skal din organisasjon arrangere noe og trenger betalingstjenester så kan Bodø Friluftsforum bistå. Vi har både Vipps og iZettle (kredittkort) betalingstjenester som vi kan låne ut til din organisasjon.

 • Bodømarka 2020.

  Vel møtt fredag 28.oktober kl 17:00 på Scandic Havet. Til å sette søkely på bymarkutfordringene vi har i Bodø og våre ønsker for en sterkere beskyttelse av Bodømarka mot nedbygging og ett klarere forvaltningsregime som bedre ivaretar og koordinerer de mange interessentene og brukere av Bodømarka ønsker Naturvernforbundet i Salten, BOT og Bodø Friluftsforum å invitere til ett inspirasjon og kunnskapsmøte.

 • oversiktskart

  Høringsuttalelse om småkraftverk

  Uttalelse til NVE Konsesjons- og tilsynsavdeling om søknad konsesjon for utbygging av 5 småkraftverk i Bodø kommune, Nordland Kraftverkene er: Øvre Mølnelva kraftverk Åslielva kraftverk Storvasskråga kraftverk Rognlia kraftverk Skredelva kraftverk

 • illustrasjon oppdrett

  Klarering av nytt oppdrettslokalitet

  Bodø friluftsforum har vedlagte protest til oppretting av ny lokalitet for oppdrett ved Bjørnøy Fyr.

 • ny markagrense

  Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

  BFF og BOT har følgende innspill til det fremlagte forslaget til kommuneplanens arealdel for 2014-2026. Innspillene er særlig relatert til utøvelse av friluftsliv og til muligheter for naturopplevelse i Bodømarka. Vi minner i den forbindelse om at det som mål 2 i temaplan for Bodømarka fra 2005 poengteres at i Bodømarka skal ”enkelt friluftsliv” prioriteres.

 • medlemsorganisasjoner

  Årsmøte 2013

  BFF innkaller til årsmøte torsdag 27.mars 2014 kl 19 i B&OI hytta.

Viser fra 1 til 10 av totalt 15 artikler