Presentasjon av styret i Bodø Friluftsforum

articleimage

Terje Cruickshank på Fløya (Svolvær)

Styret velges av årsmøtet, valgperioden er annethvert år. Styret har fire faste medlemmer og ett varamedlem.

Leder
Terje Cruickshank (Naturvernforbundet i Salten)
Mobil 48291500

Stryemedlemer:
Ester-Lousie Kristiansen (4H/ Kystlaget Salta)
Mobil 99699004

Stryemedlemer:
Ann Elisabeth Szell (BOT)
Mobil 99258087

Terje Hansen (Tverlandsmarka Venner)
Mobil: 90862320

Varamedlem
Per Rekkedal (B&OI turorientering)
Mobil 48138246