Velkommen til Bodø Friluftsforum

Bodø Friluftsforum er et forum som samler alle organisasjoner som arbeider med friluftsliv.

Alt som har med friluftsliv i Bodø kommune er av Bodø Friluftsforums interesse. Det er faste møter mellom BFF og Bodø kommune to ganger pr. år.  
 
Følgende lag og foreninger er medlemmer:
Bodø Jeger- og Fiskerforening- Bodø og Omegns Turistforening-Nordre Nordland KFUM/KFUK-speidere- Salten krets av Norges Speiderforbund - 4H-lagene i Bodø-Kystlaget Salta-Norges Folkesportforbund v/IK Grand-Bodø Klatreklubb-Bodø Kajakklubb-B&OI Orientering-Bodø Cykleklubb-Salten Havfiskeklubb-Bodø Seilforening-Naturvernforbundet Salten-Salten Naturlag-Bodø hundepark

Bodø friluftsforum logo

 • Bevar Parkveien 51

  Flerbrukshus i Parkveien 51 – «byens grønne hjerte»

  Miljø- og samfunnsengasjerte mennesker i Bodø ønsker å gjøre Parkveien 51 til et levende og grønt samlingspunkt i byen.

 • Vipps

  Betalingstjenester

  Skal din organisasjon arrangere noe og trenger betalingstjenester så kan Bodø Friluftsforum bistå. Vi har både Vipps og iZettle (kredittkort) betalingstjenester som vi kan låne ut til din organisasjon.

 • Terje Cruickshank ny leder i Bodø Friluftsforum

  Nytt styre i Bodø Friluftsforum

  På årsmøtet torsdag 22.mars 2017 overtok Terje Cruickshank (Naturvernforbundet i Salten) ledervervet av Bodø Friluftsforum etter Lisbeth Lunde (B&OI turorientering). Med seg på lag får han Ester-Louise Kristiansen (Kystlaget Salta), Terje Hansen (Tverlandsmarkas venner), Ann-Elisabeht Szell (BOT) og Per Rekkedal (B&OI turorientering)

 • Bodømarka 2020.

  Vel møtt fredag 28.oktober kl 17:00 på Scandic Havet. Til å sette søkely på bymarkutfordringene vi har i Bodø og våre ønsker for en sterkere beskyttelse av Bodømarka mot nedbygging og ett klarere forvaltningsregime som bedre ivaretar og koordinerer de mange interessentene og brukere av Bodømarka ønsker Naturvernforbundet i Salten, BOT og Bodø Friluftsforum å invitere til ett inspirasjon og kunnskapsmøte.

 • oversiktskart

  Høringsuttalelse om småkraftverk

  Uttalelse til NVE Konsesjons- og tilsynsavdeling om søknad konsesjon for utbygging av 5 småkraftverk i Bodø kommune, Nordland Kraftverkene er: Øvre Mølnelva kraftverk Åslielva kraftverk Storvasskråga kraftverk Rognlia kraftverk Skredelva kraftverk

 • illustrasjon oppdrett

  Klarering av nytt oppdrettslokalitet

  Bodø friluftsforum har vedlagte protest til oppretting av ny lokalitet for oppdrett ved Bjørnøy Fyr.

 • ny markagrense

  Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2014 - 2026

  BFF og BOT har følgende innspill til det fremlagte forslaget til kommuneplanens arealdel for 2014-2026. Innspillene er særlig relatert til utøvelse av friluftsliv og til muligheter for naturopplevelse i Bodømarka. Vi minner i den forbindelse om at det som mål 2 i temaplan for Bodømarka fra 2005 poengteres at i Bodømarka skal ”enkelt friluftsliv” prioriteres.

 • medlemsorganisasjoner

  Årsmøte 2013

  BFF innkaller til årsmøte torsdag 27.mars 2014 kl 19 i B&OI hytta.

 • Klarering av nytt oppdrettslokalitet

  Bodø Friluftsforum er negativ til planlagte oppdrettslokaliteter ved Bjørnøy fyr.

 • Bjørnøy Fyr

  Bjørnøy fyr

  Bjørnøy fyr er et fyr i Bodø kommune i Nordland. Fyret ligger på den lille Bjørnøya, like øst for øya Landegode. Fyret ble opprettet i 1890. I 1972 ble det nedlagt og erstattet med ei ubemannet fyrlykt.

Viser fra 1 til 10 av totalt 13 artikler